Strona główna


WebQuest przeznaczony jest dla uczniów szkół ponagimnazjalnych (ponadpodstawowych) kształcących się w zawodzie technik logistyk. Wykonywany będzie w ramach kwalifikacji AU.32 Organizacja transportu.
Autor webquestu: Izabela Malinowska, nauczycielka przedmiotów zawodowych logistycznych

Czas realizacji - 2 tygodnie.